Heeft u een vraag over zorg of ondersteuning van één van uw patiënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen? Onze zorgconsulenten vertellen u graag welke vormen van zorg en ondersteuning Prinsenstichting biedt. Als al duidelijk is welke ondersteuning gewenst is, kunt u gebruik maken van het online aanmeldformulier.

Onze specialisten, zoals psychologen, pedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten en meerdere gespecialiseerde artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) zetten hun kundigheid graag in voor uw patiënt.

Financiering

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking wordt op verschillende manieren gefinancierd: de Wlz (Wet Langdurige Zorg), de Jeugdwet, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Zorgverzekeringswet.

Onze zorgconsulenten denken graag met u mee in de mogelijkheden voor de financiering of kunnen u informeren over actuele wet- en regelgeving in de gehandicaptenzorg.

Online aanmelden

Gebruik het online aanmeldformulier om uw patiënt direct aan te melden. Het Bureau Cliëntondersteuning neemt de aanmelding daarna in behandeling.