Prinsenstichting is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan mensen met een meervoudig complexe handicap. We hebben alle disciplines en diverse woonvormen in huis om deze mensen te ondersteunen. Bij Prinsenstichting kijken we naar ieder mens en wat hij of zij nodig heeft om een zo prettig mogelijk leven te hebben. Door ons gevarieerde aanbod kunnen we mensen thuis helpen of in een van de woonvormen.

Ook kunnen we verwijzers advies geven over de zorg en ondersteuning van mensen met een meervoudig complexe handicap. We delen onze expertise graag!