Wetenschappelijk onderzoek binnen Prinsenstichting draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag.  

Prinsenstichting hecht waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag.

Werkwijze en voorwaarden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Bij Prinsenstichting worden diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan.

Bij Prinsenstichting worden diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Bekijk de afgeronde onderzoekstrajecten.

Informatie voor onderzoekers en studenten over wetenschappelijk onderzoek bij Prinsenstichting.