Lees meer over de voorwaarden en werkwijze betreffende deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

  • Het Wetenschapsteam beoordeelt de meerwaarde ten opzichte van de belasting van cliënten en medewerkers bij besluit over deelname aan onderzoeksprojecten. Bij verzet of een andere uiting van het niet willen meewerken wordt deelname gestaakt.
  • Prinsenstichting gebruikt geen databank van cliënten voor wetenschappelijk onderzoek. We vinden het belangrijk om een zorgvuldige toestemmingsprocedure te doorlopen met specifieke informatie over een project.
  • Wettelijke vertegenwoordigers ontvangen een informatiebrief en een toestemmingsformulier als de cliënt wilsbekwaam is ter zake en/of minderjarig. We streven naar begrijpelijke informatie over het onderzoek voor de cliënten.
  • Bij verzameling, opslag, verwerking, delen en publicatie van data wordt de AVG wet nageleefd.