De Droomklas is een samenwerking tussen Prinsenstichting en de Martin Luther Kingschool (ZMLK). Hier komen zorg en onderwijs samen. In de Droomklas kunnen kinderen tijdelijk met ondersteuning op maat onderwijs blijven volgen. Met als doel dat ze na 1-2 jaar kunnen door- of terugstromen naar regulier onderwijs.

De Droomklas blijkt een grote redding voor kinderen voor wie het tijdelijk niet haalbaar is om aan regulier onderwijs deel te nemen. Simpelweg omdat de huidige onderwijsomgeving niet kan aansluiten op de behoeften van het kind. Dit geldt ook voor Thijs. Lees er alles over in de ervaringsverhalen:
Droomklas - de redding voor Thijs
Droomklas - gouden plekje voor Danniek 

Persoonlijk ondersteuningsprogramma

Samen met het kind, de ouders en een interdisciplinair team maken we een persoonlijk programma. Afgestemd op de wensen en behoeften. Zo halen we het beste uit ieder kind.

Het ondersteuningsprogramma bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Dagbestedingsactiviteiten: sporten, zwemmen, creatieve activiteiten, leren samen spelen en leren functioneren in een min of meer schoolse setting. 
  • Onderwijs: een individueel programma, volledig aangepast aan de individuele mogelijkheden. Dat kan in de Droomklas, maar deels ook in de groep waar de leerling vandaan kwam of als doel heeft om in te stromen.
  • Behandeling: PMT (psyche-motore-therapie), logopedie, fysiotherapie, muziektherapie. 
  • Gezinsbegeleiding: wanneer nodig kan ondersteuning in de thuissituatie worden geboden.

Leuk om te weten: in januari 2019 heeft de Droomklas de 3e prijs gewonnen bij de Onderwijsprijs Noord-Holland. Een mooie bekroning op een uniek concept.

Locaties

Droomklas

Doctor J.M. den Uyllaan 10 1442 VS Purmerend

De Droomklas is een samenwerking tussen Prinsenstichting en de Martin Luther Kingschool (ZMLK). Hier komen zorg en onderwijs samen.