Bij Prinsenstichting zijn er verschillende medezeggenschapsorganen die meedenken, meepraten en meebeslissen over hoe zaken worden geregeld.

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad behartigt de belangen vanuit het cliëntperspectief. De raad is de officiële gesprekspartner van de directie en heeft op basis van wetgeving de opdracht en bevoegdheid om de directie van Prinsenstichting te adviseren over zaken die van belang zijn voor de zorg. Iedere regio binnen Prinsenstichting heeft een regioraad. Deze raden kiezen de leden van de Cliëntenraad. De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de (vertegenwoordigers van) cliënten van Prinsenstichting.

Lees hier het jaarverslag 2022-2023.

Nieuwe leden cliëntenraad gezocht
We zoeken nieuwe leden voor de cliëntenraad. Heeft u interesse? 
Bekijk dan het profiel

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de cliëntenraad via

clientenraad@prinsenstichting.nl of voorzitter cliëntenraad

Medezeggenschapsraad (MZR)

Medezeggenschap van cliënten is een belangrijk item in de zorg en dienstverlening van Prinsenstichting. Medezeggenschap van cliënten is een middel bij uitstek om naar cliënten te luisteren en met hen te praten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen cliënten en fungeert als adviesorgaan van de Medezeggenschapsraad.

mzr@prinsenstichting.nl 

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen vanuit medewerkersperspectief en houden hierbij de organisatiebelangen in het oog. De OR wordt hierbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. OR-leden worden door medewerkers van Prinsenstichting gekozen. De OR overlegt met de directie over het beleid van de organisatie en heeft daarbij verschillende rechten.

or@prinsenstichting.nl | (0299) 459 365