Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang de regels over gedwongen opnames en onvrijwillige zorg uit de wet Bopz vervangen. Deze wet geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wet zorg en dwang spreekt niet meer over vrijheidsbeperkingen, maar over ‘onvrijwillige zorg’.

Presentatie voor verwanten

In het najaar van 2019 hebben wij bij Prinsenstichting informatiebijeenkomsten gehouden voor medewerkers, cliënten en verwanten. De presentatie die is gegeven voor verwanten is hieronder beschikbaar.

> Presentatie voor verwanten

Wat betekent de Wet Zorg en dwang voor jou?

Bij Prinsenstichting willen we een zinvol leven voor jou als cliënt, waarbij wij uitgaan van een plezierig leven als burger in de samenleving met zo veel mogelijk eigen regie. Onze ondersteuning sluiten wij daarom aan op jouw wensen en mogelijkheden. Dit doen in overleg in de driehoek, dat wil zeggen met jou en jouw verwant. 

Jouw zorg moet zo veel mogelijk vrijwillig zijn. Soms lukt het niet om een goede oplossing te vinden met vrijwillige zorg. Dan is onvrijwillige zorg nodig. Als we onvrijwillige zorg moeten inzetten doen we dat altijd volgens de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de rechten van mensen die zorg en begeleiding krijgen. De Wzd regelt de rechten die gaan over jouw vrijheid en veiligheid.

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is zorg of begeleiding waarmee jij of jouw verwant niet instemt, maar die toch noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Bijvoorbeeld als jouw veiligheid, die van de mensen met wie je woont of je begeleider of je spullen in gevaar is. Maar bijvoorbeeld ook als je niet goed voor jezelf kan zorgen. Zorg is ook onvrijwillig als je wettelijk vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar jij je er tegen verzet. Verzet tegen de zorg kan iemand doen met woorden of in gedrag.

Kort gezegd gaat het hierom:
Je wilt iets dat je niet mag. Voorbeeld: Je wilt een nieuwe spelcomputer kopen, maar dat mag niet.
Je moet iets wat je niet wilt. Voorbeeld: Je wilt je medicijnen niet innemen, maar dat moet wel.

Wat zijn jouw rechten bij onvrijwillige zorg?
Je hebt recht op:

- meepraten met wat voor jou belangrijk is in de zorg en begeleiding
- begrijpelijke informatie over de zorg
- twee keer per jaar een evaluatie van jouw zorgplan
- advies en hulp van een cliëntvertrouwenspersoon
- mogelijkheid om een klacht in te dienen

Onvrijwillige zorg kan ingrijpend voor je zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om dit met verschillende mensen te bespreken. Je regiebegeleider en gedragsdeskundige overleggen met jou en je wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast overleggen we ook met andere collega’s binnen Prinsenstichting die bij jouw zorg betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan je arts of fysiotherapeut. Zo kijken we vanuit verschillende kanten naar de onvrijwillige zorg. Zodat we altijd de best mogelijke zorg kunnen leveren. Het Wzd stappenplan helpt ons om op tijd de juiste deskundigen te betrekken. 

Er is een mooi filmpje gemaakt over de Wet zorg en dwang voor cliënten door cliënten. Wat betekent de nieuwe wet nu eigenlijk voor jou?

> Prinsenjournaal

Meer informatie
www.dwangindezorg.nl

Benieuwd naar andere actualiteiten van Prinsenstichting?

Blijf via het nieuwsoverzicht gemakkelijk op de hoogte.