Prinsenstichting is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of bijvoorbeeld autisme.

Kijken naar wat kán

Onze begeleiders, vrijwilligers, gedragsdeskundigen en zorginhoudelijke specialisten, zoals psychologen, pedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten en artsen VG hebben samen één doel: jou helpen het beste uit jezelf te halen en een eigen leven te leiden. Op deze manier vinden we voor jou de ondersteuning die het beste aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Zo gewoon als mogelijk. Samen kijken we naar wat kán. Of je nu 1 bent of 91.

Driehoek

Wij werken vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider. Wat jij of je netwerk zelf aankan, laten we in goed overleg aan jullie over. Waar professionele hulp nodig is, staan wij klaar met onze mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg, diagnostiek en behandeling.

Jeugd

Voor kinderen bieden we naast (tijdelijk) verblijf ook mogelijkheden voor opvang en onderwijs.

Zodiak

Kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid met uiteenlopende (psychiatrische) problemen kunnen bij Zodiak terecht. Als er een vermoeden is van een verminderd niveau van functioneren, kan Zodiak hiernaar onderzoek doen en passende behandelingen aanbieden. Zodiak biedt ambulante, interdisciplinaire behandelingen. Zodiak is onderdeel van Prinsenstichting.

Zorggroep De Opbouw

Prinsenstichting is één van de zorgorganisaties van Zorggroep De Opbouw, een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Naast Prinsenstichting maken nog twee andere zorgorganisaties deel uit van De Opbouw: Silverein en Zideris