Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.

Groepswoning

In een groepswoning woon je met andere kinderen die allemaal hun eigen achtergrond hebben. De begeleiders proberen je te motiveren om zover mogelijk te komen in je ontwikkeling.

Behandelcentrum De Schar

Behandelcentrum De Schar is een leeromgeving in Schagen waar je voor een korte of langere tijd kunt wonen. Het is een veilige plek waar je leert ontdekken hoe jij het beste kunt gaan leven, wonen en werken. Samen met jou kijken we welke begeleiding en ondersteuning je daarbij nodig hebt. Bij behandelcentrum De Schar helpen we jou toe te groeien naar een eigen leven op een plek die past bij wat jij kunt en wilt.

 

Locaties

Baanakker 15

Baanakker 15 1446 GX Purmerend

Bij Baanakker 15 wonen kinderen met een verstandelijke beperking. Na een rustperiode, bekijken we samen wie het kind is en wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Caïrostraat 100-106

Caïrostraat 100-106 1448 PA Purmerend

In deze woning wonen kinderen van verschillende niveaus. We proberen kinderen te motiveren om zover mogelijk te komen in hun ontwikkeling.

Lamastraat 8-10

Lamastraat 10 1448 WD Purmerend

Op de Lamastraat 8 - 10 wonen jongeren met een verstandelijke beperking die leren om zelfstandig te gaan wonen. Je woont hier tijdelijk totdat je een vervolgstap kunt maken.

Behandelcentrum Schar 1

Schar 1 1741 RR Schagen

Op behandelcentrum Schar 1 wonen kinderen in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het kind is geheel afhankelijk van de regie die door de begeleiding wordt geboden. Er wordt zorg op maat geleverd via een individueel dagprogramma. Naar mate het kind zich ontwikkeld is doorstromen naar een lichtere zorgbehoefte mogelijk.

Behandelcentrum Schar 1A

Schar 1 1741 RR Schagen

Op behandelcentrum Schar 1A wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking. We begeleiden hen naar zelfstandigheid en kijken naar mogelijkheden om hun vaardigheden uit te breiden.

Behandelcentrum Schar 4A

Schar 4 1741 RR Schagen

Op behandelcentrum Schar 4a wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. Daarnaast is er vaak sprake van hechtingsproblematiek. Het doel is om de jongeren te leren zo zelfstandig mogelijk te leven.