Op behandelcentrum Schar 4a wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. Daarnaast is er vaak sprake van hechtingsproblematiek. Het doel is om de jongeren te leren zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ga naar

Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.