Per 2022 heeft Prinsenstichting een bed beschikbaar om cliënten met een Wlz indicatie tijdelijk op te nemen voor observatie.

Op het moment dat er onduidelijkheid is over de beeldvorming, diagnostiek en er geen passende begeleidingsstijl voorhanden is al dan niet in combinatie met ernstige gedragsproblemen en met gevolg gevaar voor cliënt en/of diens omgeving kan Prinsenstichting observatie aanbieden voor cliënten. Dat betekent dat observatie bedoeld is ter verduidelijking van de beeldvorming en advies voor passende begeleidingsstijl. Ook kan observatie ingezet worden voor een totale medicatie-afbouw en zo nodig opbouw van nieuwe medicatie in een beschermde omgeving. Na de periode van observatie volgt zo nodig een periode van nazorg.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Bureau Client Ondersteuning via bco@prinsenstichting.nl of 0299-459331. U kunt ook het algemene aanmeldingsformulier invullen op onze website.

Crisisopvang

Soms is er snel opvang nodig omdat de huidige situatie niet langer mogelijk is. Prinsenstichting biedt crisisopvang voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de Zaanstreek en Waterland die een crisissituatie ervaren.

Veelgestelde vragen

Bel onze zorgconsulent van Bureau Cliëntondersteuning via (0299) 459 330 (Wonen, Logeren en Deeltijdverblijf) of (0299) 459 334 (Dagbesteding en overige diensten) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Of gebruik het online aanmeldformulier om direct aan te melden.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning weten precies of dit voor jouw situatie de beste oplossing is. Bel gerust naar (0299) 459 334 of gebruik het contactformulier.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar (0299) 459 334 of gebruik het contactformulier.