Prinsenstichting heeft een bed beschikbaar om cliënten met een Wlz indicatie tijdelijk op te nemen voor observatie.

Observatie

Op het moment dat er onduidelijkheid is over de beeldvorming, diagnostiek en er geen passende begeleidingsstijl voorhanden is - al dan niet in combinatie met ernstige gedragsproblemen of gevaar voor de cliënt en/of diens omgeving - kan Prinsenstichting observatie aanbieden voor cliënten. Dat betekent dat observatie bedoeld is ter verduidelijking van de beeldvorming en advies voor een passende begeleidingsstijl. Ook kan observatie worden ingezet voor een totale medicatie-afbouw en zo nodig opbouw van nieuwe medicatie in een beschermde omgeving.

Na de periode van maximaal een half jaar observatie gaat de cliënt terug naar zijn voormalige woonplek of stroomt door naar een door de aanmelder geregelde vervolglocatie. Zo nodig volgt er een periode van nazorg.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Bureau Client Ondersteuning via bco@prinsenstichting.nl of 088 513 23 60. U kunt ook het algemene aanmeldingsformulier invullen op onze website.

Crisisopvang

Soms is er snel opvang nodig omdat de huidige situatie niet langer mogelijk is. Er zijn verschillende crisisplekken in de regio, onder andere bij Prinsenstichting. De crisisregisseur van het zorgkantoor bepaalt of een cliënt op deze plek terecht kan. Deze tijdelijke opname is voor 3 weken.