Prinsenstichting heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld om informatie actueel, nauwkeurig en foutloos te presenteren. Ondanks die zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en correct is. Voor schade die (in)direct is ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op onze website, of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, aanvaardt Prinsenstichting geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor informatie op websites waar Prinsenstichting naar verwijst of u naar laat doorlinken.

Beeldmateriaal

Beelden vertellen een verhaal vaak beter dan woorden. Wanneer iemand bij toeval wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld tijdens een evenement, dan geldt voor deze foto geen portretrecht. Prinsenstichting streeft er echter naar alleen beeldmateriaal te gebruiken waar toestemming voor verstrekt is. Dat is voor iedereen prettiger. Wanneer er toch beelden zijn gebruikt waarvoor geen toestemming is verleend, dan kan die persoon zelf of zijn of haar vertegenwoordiger een e-mail met een verzoek tot verwijdering sturen aan info@prinsenstichting.nl. Het is verboden om foto- en filmmateriaal dat op deze website is gepubliceerd zonder toestemming van Prinsenstichting te kopiëren, dupliceren of te downloaden.