Stichting Beheer regelt de financiële zaken van cliënten (18 jaar of ouder) die bij, of onder begeleiding van Prinsenstichting, wonen.

Samen met de begeleiding wordt jaarlijks een begroting opgesteld voor onder andere het kopen van kleding, zakgeld, waskosten, premies en verzekeringen.
Daarnaast regelen wij de belastingaangifte, eigen bijdrage CAK, uitkeringen en aanspraken.

Als Stichting Beheer benoemd is tot bewindvoerder regelen wij alles op het gebied van financiën en leggen ook verantwoording af aan de rechtbank.

Stichting Beheer is in 1984 opgericht. Sinds de wetswijziging in 2014 is Stichting Beheer geen onderdeel meer van Prinsenstichting. Hoewel we nu een onafhankelijke Stichting zijn, verzorgen wij de financiën van cliënten van Prinsenstichting met veel zorgvuldigheid.