Online aanmeldformulier

Ieder mens heeft recht op een zinvol leven. Een leven waarin je je veilig, gezond, gelukkig en gewaardeerd weet, met dierbaren om je heen. Bij Prinsenstichting willen we onze cliënten ondersteunen om dit eigen leven in de samenleving vorm te (leren) geven en te leiden. Dat doen we samen met ouders, verwanten of andere vertrouwenspersonen van cliënten. We werken met hen in een driehoek en hebben aandacht voor de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning.

Weet je (na eerder contact met ons) al precies welke ondersteuning je nodig hebt? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. Ons Bureau Cliëntondersteuning neemt je aanmelding daarna in behandeling.

Ook verwijzers kunnen dit aanmeldformulier gebruiken.