Prinsenstichting biedt op diverse manieren zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn diverse mogelijkheden om bij ons te wonen, dagbesteding of onderwijs te volgen. Voor onderzoek en behandeling kun je bij ons expertisecentrum Zodiak terecht.   

Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.

Wil je zelfstandig wonen, maar kunnen terugvallen op ondersteuning? Bij Zelfstandig Wonen kan dit!

Wonen met begeleiding biedt jou een passende combinatie van activiteit, rust en privacy.

Wonen met begeleiding en verzorging biedt jou een passende combinatie van activiteit, rust en privacy.

Je eigen leven leiden en toch kunnen rekenen op deskundige begeleiding. Dat is ‘Wonen met intensieve begeleiding’.

Flex-wonen is deeltijdverblijf op maat. Hierdoor kun je zo lang mogelijk thuis wonen in je vertrouwde omgeving met je eigen familie om je heen.

Het hebben van werk of het volgen van dagbesteding geeft betekenis aan je dagelijkse leven.

Brainspotting is een therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat uit van het principe dat ‘denken, voelen en doen’ met elkaar verbonden zijn en dat wanneer één van deze aspecten verandert, de andere twee aspecten automatisch ook veranderen.

Competitive Memory Training (COMET) is een cognitief-gedragstherapeutische methode gericht op het werken aan je zelfbeeld.

EMDR therapie is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door je therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen.

ERT is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun emoties op een passende manier te uiten en voor mensen die willen leren om met hun emoties om te gaan.