Prinsenstichting is continu bezig zichzelf te verbeteren om daarmee haar visie te realiseren. Een belangrijke basis daarvoor zijn de waarden, waarin we met elkaar hebben afgesproken hoe we omgaan met elkaar, of je nu cliënt, ouder, medewerker, vrijwilliger of op een andere manier bij Prinsenstichting betrokken bent.

Toch ontkom je er als organisatie niet aan om voorzieningen te treffen, die als vangnet kunnen dienen wanneer iemand niet tevreden is. We streven ernaar elkaar aan te spreken en in dialoog zaken met elkaar op te lossen. Soms lukt dat niet en dan is het goed dat er vertrouwenspersonen/klachtenfunctionarissen zijn.

Wie zijn de cliëntvertrouwenspersonen/klachtenfunctionarissen?

Bij Prinsenstichting zijn er drie vertrouwenspersonen/klachtenfunctionarissen voor cliënten. Hiernaast lees je wie het zijn en waar zij te bereiken zijn. 

Zorgstem - cliëntvertrouwenspersonen Wzd (Extern)

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Met deze wet worden de rechten geregeld van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg ontvangen. Heb jij vragen over jouw rechten of over jouw situatie wat betreft de Wet zorg en dwang? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van Zorgstem. Je kunt bellen of mailen naar:

Annette Haverkort voor de regio's Purmerend, Assendelft en Koog aan de Zaan; zij is te bereiken via 06 28 83 82 08 of via a.haverkort@zorgstem.nl

Romée Madder voor regio Oosthuizen; zij is te bereiken via: 06 36 38 70 26 en r.madder@zorgstem.nl

Sanne Jonker voor de regio Schagen; is te bereiken op 06 25 64 49 06 of via s.jonker@zorgstem.nl 

Wordt jouw zorg betaald door de gemeente?

Dan kun je terecht bij het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Meer weten? Kijk op www.akj.nl.