We doen iedere dag ons best. Toch kun je over iets minder tevreden zijn. Bijvoorbeeld als je vindt dat de zorg niet aan jouw wensen voldoet. We horen het graag als je niet tevreden bent. Samen kunnen we onderzoeken hoe we hier goed mee omgaan. Met jouw reactie kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

In gesprek 

We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Meestal ziet dit er zo uit.

  1. Bespreek je klacht eerst met de medewerker met wie je contact hebt
  2. Kom je er niet uit, bespreek het met de leidinggevende
  3. Je kunt de klacht ook bespreken met de klachtenfunctionaris
  4. Bespreek het zo nodig met de directie

Hulp van de vertrouwenspersoon

Wil je hulp bij het gesprek of om je klacht te formuleren?

> Neem contact op met één van de cliëntvertrouwenspersonen.

Klachtenfunctionaris

Kom je er in gesprek niet uit? Dan kun je een externe, onafhankelijke, klachtenfunctionaris benaderen. Prinsenstichting werkt met twee externe klachtenfunctionarissen:

- mevrouw mr. Clara Bröcker
- mevrouw mr. Mandy Vlasveld
Ze zijn allebei te bereiken via 0183 68 28 29 of per e-mail klachten@cbkz.nl

Klacht indienen

Je kunt ook een officiële klacht indienen.

In het schema kun je zien waar je de klacht kunt indienen. Dat hangt af van de zorg waar je een klacht over hebt.

In de volledige klachtenregeling lees je er meer over.

Kies hieronder de klachtenprocedure die hoort bij de zorg die jij krijgt: 

Klokkeluidersregeling

In de Wet Huis voor klokkenluiders is een bepaling opgenomen die werknemers beschermt tegen nadelige gevolgen van het melden van een misstand.

> Lees de 'Klokkenluidersregeling zorggroep de Opbouw