Prinsenstichting geeft zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag in met name Zaanstreek en Waterland. Zinvol leven en zinvol werk staan daarbij centraal. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling, wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg, expertise en ondersteuning.

Gentle Teaching

We gaan met elkaar om vanuit de filosofie van Gentle Teaching. Dit betekent dat we ons openstellen om te blijven leren van elkaar en een omgeving te creëren waarin cliënten zich veilig, geliefd en verbonden voelen. Prinsenstichting loopt voorop op dit gebied.

Werken vanuit de driehoek

Wij werken vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider. Samen vinden voor elke cliënt de ondersteuning die het beste aansluit bij zijn of haar wensen.

Directie Prinsenstichting

Ruud Piera

Het managementteam bestaat uit de directeur, bestuurssecretaris, strategisch managers per doelgroep en de managers ondersteunende diensten.

Zorggroep De Opbouw

Prinsenstichting is onderdeel van Zorggroep De Opbouw, samen met zorgorganisaties Silverein en Zideris. De Zorggroep heeft een Raad van Bestuur, directieraad en Raad van Toezicht. De directeur van Prinsenstichting zit in de directieraad.

In de ondersteuning (onder andere Financiën, HR, ICT) werken de organisaties samen in Groepsondersteuning Zorggroep de Opbouw.

Lees meer over de gezamenlijke missie en visie.

Medezeggenschap

Prinsenstichting heeft een Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een Centrale Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad bij Zorggroep De Opbouw.