Of je nu als cliënt of ouder bij Prinsenstichting betrokken bent. Soms lukt het niet in dialoog zaken met elkaar op te lossen. Daarom bieden we een vangnet in de vorm van vertrouwenspersonen.

Cliëntvertrouwenspersonen / klachtenfunctionarissen

Ricardo Lewis
Kwadijkerpark 12 in Purmerend
Telefoonnummer: (0299) 459 242

Rineke Timmer
Kwadijkerpark 8 in Purmerend (4e verdieping)
Telefoonnummer: (0299) 459 428 of 06 - 200 404 97

Zorgstem- cliëntvertrouwenspersonen Wzd
Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Met deze wet worden de rechten geregeld van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg ontvangen. Heb jij vragen over jouw rechten of over jouw situatie wat betreft de Wet zorg en dwang? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van Zorgstem. Je kunt bellen naar (088) 678 10 00 of mailen naar info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl​

Wordt jouw zorg betaald door de gemeente?
Dan kun je terecht bij het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Meer weten? Kijk op www.akj.nl