Of je nu als cliënt of ouder bij Prinsenstichting betrokken bent. Soms lukt het niet in dialoog zaken met elkaar op te lossen. Daarom bieden we een vangnet in de vorm van vertrouwenspersonen.

Cliëntvertrouwenspersonen

Ricardo Lewis
Kwadijkerpark 12 in Purmerend
Telefoonnummer: 06 826 392 99
Mail: r.lewis@prinsenstichting.nl 

Connie Jongbloed
Teamcoach regio 1
Telefoonnummer: 06 512 929 19 
Mail: c.jongbloed@prinsenstichting.nl


Eva Klerk
Pedagogische psychologisch assistent
Telefoonnummer: 06 302 807 88
Mail: e.klerk@prinsenstichting.nl

Zorgstem - Vertrouwenspersonen voor cliënten wat betreft Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Met deze wet worden de rechten geregeld van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg ontvangen. Heb jij vragen over jouw rechten of over jouw situatie wat betreft de Wet zorg en dwang? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van Zorgstem:

Annette Haverkort voor de regio's Purmerend, Assendelft en Koog aan de Zaan; zij is te bereiken via 06 28 83 82 08 of via a.haverkort@zorgstem.nl

Janine Doeswijk voor regio Oosthuizen; zij is te bereiken via  06 360 475 19 of via j.doeswijk@zorgstem.nl

Liset van Oeveren voor regio Schagen; zij is te bereiken via 06 288 400 38 of via l.vanoeveren@zorgstem.nl

Wordt jouw zorg betaald door de gemeente?
Dan kun je terecht bij het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Meer weten? Kijk op www.akj.nl