Of je nu als cliënt of ouder bij Prinsenstichting betrokken bent. Soms lukt het niet in dialoog zaken met elkaar op te lossen. Daarom bieden we een vangnet in de vorm van vertrouwenspersonen. 

Cliëntvertrouwenspersonen 

Ricardo Lewis
Kwadijkerpark 12 in Purmerend
Telefoonnummer: 06 224 176 86
Mail: r.lewis@prinsenstichting.nl 

Connie Jongbloed
Teamcoach regio 1
Telefoonnummer: 06 512 758 50 
Mail: c.jongbloed@prinsenstichting.nl


Eva Klerk
Pedagogische psychologisch assistent
Telefoonnummer: 06 302 807 88
Mail: e.klerk@prinsenstichting.nl

Zorgstem - Vertrouwenspersonen voor cliënten wat betreft Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Met deze wet worden de rechten geregeld van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg ontvangen. Heb jij vragen over jouw rechten of over jouw situatie wat betreft de Wet zorg en dwang? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van Zorgstem:

Annette Bonenkamp voor regio Koog aan de Zaan; zij is te bereiken via 06 365 249 15 of via a.bonenkamp@zorgstem.nl

Janine Doeswijk voor regio Purmerend en Oosthuizen; zij is te bereiken via  06 360 475 19 of via j.doeswijk@zorgstem.nl

Wouda Weeland voor regio Aartswoud; zij is te bereiken via 06 409 618 32 of via w.weeland@zorgstem.nl

Lotte Doornbos voor regio Schagen; zij is te bereiken via 06 363 461 94 of via l.doornbos@zorgstem.nl

Wordt jouw zorg betaald door de gemeente?
Dan kun je terecht bij het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Meer weten? Kijk op www.akj.nl