Prinsenstichting maakt samen met vijf andere zorginstellingen onderdeel uit van Stichting De Opbouw. De jaarverantwoording 2018 bestaat uit drie onderdelen: Maatschappelijk Jaarverslag, Bestuursverslag en Jaarrekening.

Je kunt deze documenten hieronder bekijken en downloaden:

Prinsenstichting heeft over 2019 het kwaliteitsverslag 'Terugblik op Kwaliteit en meer in 2019' uitgebracht:

Over 2020 heeft Prinsenstichting het kwaliteitsrapport 'Stilstaan bij je handelen is vooruitgang - 2020' beschikbaar:

Kwaliteit

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van zorg bij Prinsenstichting? Kwaliteit begint met de vraag wat belangrijk is voor onze cliënten. Sinds 2008 zijn wij HKZ-gecertificeerd en daarnaast houden partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zorgkantoor die toezicht op onze kwaliteit van zorg. Het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg helpt ons bij het reflecteren op onze kwaliteit. In ons kwaliteitsverslag geven wij onze visie op kwaliteit en beschrijven hoe wij de aandacht voor kwaliteit in onze organisatie borgen, meten, wat wij hiervan leren en wat wij gaan verbeteren.

Stichting Steun Prinsenstichting (SSP)

De Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) werd op 16 december 1981 opgericht. De doelstelling van de stichting is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden voor doeleinden ten behoeve van cliënten van Prinsenstichting. Hierbij kunt u denken aan alle cliënten of groepen cliënten.

Jaarverslag SSP 2020

Jaarverslag SSP 2019

Jaarverslag SSP 2018