Prinsenstichting deelt haar kwaliteitsrapport en jaarverslagen op deze pagina.

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van zorg bij Prinsenstichting? Kwaliteit begint met de vraag wat belangrijk is voor onze cliënten. Het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg helpt ons bij het reflecteren op onze kwaliteit. In ons kwaliteitsverslag geven wij onze visie op kwaliteit en beschrijven we hoe wij de aandacht voor kwaliteit in onze organisatie borgen, meten, wat wij hiervan leren en wat wij gaan verbeteren. Daarnaast houden partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zorgkantoor toezicht op onze kwaliteit van zorg. 

Over 2022 brengt Prinsenstichting het kwaliteitsrapport ‘Als je wilt leren, moet je
beginnen met luisteren’ uit. 

Over de voorgaande jaren zijn deze kwaliteitsverslagen verschenen: