Prinsenstichting en Stichting Steun Prinsenstichting delen op deze pagina hun kwaliteitsrapporten en jaarverslagen. 

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van zorg bij Prinsenstichting? Kwaliteit begint met de vraag wat belangrijk is voor onze cliënten. Het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg helpt ons bij het reflecteren op onze kwaliteit. In ons kwaliteitsverslag geven wij onze visie op kwaliteit en beschrijven we hoe wij de aandacht voor kwaliteit in onze organisatie borgen, meten, wat wij hiervan leren en wat wij gaan verbeteren. Daarnaast houden partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zorgkantoor toezicht op onze kwaliteit van zorg. 

Over 2022 brengt Prinsenstichting het kwaliteitsrapport ‘Als je wilt leren, moet je
beginnen met luisteren’ uit. 

Over de voorgaande jaren zijn deze kwaliteitsverslagen verschenen:

Stichting Steun Prinsenstichting (SSP)

De Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) werd op 16 december 1981 opgericht. De doelstelling van de stichting is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden voor doeleinden ten behoeve van cliënten van Prinsenstichting. Hierbij kunt u denken aan alle cliënten of groepen cliënten.

Jaarverslag SSP 2020

Jaarverslag SSP 2019

Jaarverslag SSP 2018