Wanneer je zorg afneemt van Prinsenstichting ontvang je een zorgovereenkomst.
Bij de zorgovereenkomst horen ook algemene voorwaarden. 

In onze voorwaarden voor zorgverlening zijn jouw rechten en plichten en die van Prinsenstichting beschreven. In sommige situaties gelden ook bijzondere voorwaarden. 

> Algemene voorwaarden zorgverlening

> Bijzondere voorwaarden zorgverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden)