Privacy is een groot goed. Daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Prinsenstichting is volgens de wet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen onze organisatie plaatsvindt. In de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) staan de regels over het omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt bepaalde plichten met zich mee. In onderstaande verklaringen leest u hier meer over.

Privacyverklaring cliënten

Lees meer over hoe wij omgaan met de gegevens van cliënten.

Privacyverklaring vrijwilligers

Lees meer over hoe wij omgaan met de gegevens van vrijwilligers.