Deze privacyverklaring is van Zorggroep de Opbouw. Prinsenstichting hoort bij Zorggroep De Opbouw. Jouw privacy is belangrijk. Wij gaan voorzichtig om met jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?    

Gegevens die over jou gaan noemen we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont, wat je telefoonnummer is en wanneer je bent geboren. Ook een foto of filmpje waar jij op staat, is een persoonsgegeven.

Wat mogen wij?

In de wet staat wanneer we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken. Wij houden ons aan die wet. Volgens de wet mogen we deze gebruiken:

 • als wij je gegevens nodig hebben om jou de zorg te geven die we hebben afgesproken,
 • als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken,
 • als we je gegevens moeten laten zien van een wet of van de regering,
 • als we met jouw gegevens onze zorg kunnen verbeteren (dat heet onderzoek) en
 • als het in jouw belang is (we hebben bijvoorbeeld camera’s om je te beschermen).

Hoe gaat Zorggroep de Opbouw met jouw persoonsgegevens om?

Wij beschermen jouw gegevens, zodat iemand ze niet verkeerd kan gebruiken of stelen. Ook zorgen we ervoor dat jouw gegevens alleen maar gezien worden door mensen die ze nodig hebben om jou te helpen. Bijvoorbeeld je begeleiders. Er zijn ook andere mensen die ons helpen met de zorg voor jou. Bijvoorbeeld een tandarts of een dokter. Die geven wij ook gegevens over jou. We geven alleen gegevens die zij nodig hebben en niets meer. En we spreken met ze af dat ze jouw gegevens net zo goed beschermen als wij dat doen.

Wat mag jij?

Volgens de wet heb jij deze rechten:

 • Je mag zien wat wij allemaal over jou hebben opgeschreven in het zorgdossier, en wie er allemaal in jouw dossier heeft gekeken.
 • Als we iets verkeerd hebben opgeschreven, mag je dat laten verbeteren.
 • Je mag vragen of we gegevens van jou weghalen. Dat mag alleen maar voor gegevens die we niet voor een wet hoeven te bewaren.
 • Je mag zeggen dat wij je gegevens naar een andere organisatie moeten sturen. Dat kan bijvoorbeeld als je ergens anders zorg gaat krijgen.
 • Je mag zeggen dat Zorggroep De Opbouw jouw gegevens niet gebruikt voor een specifiek doel, zoals reclame of onderzoeken.
 • Je mag Zorggroep De Opbouw even laten stoppen met het gebruik van jouw gegevens. Dit gebeurt als we je gegevens (nog) niet kunnen weghalen.
 • Als je ons eerder toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken, maar je wilt dat nu niet meer, dan kun je dat samen met je begeleider regelen. Dit kan alleen als we jouw gegevens niet nodig hebben om jou zorg te kunnen geven. Als je niet meer bij ons woont of geen zorg meer van ons krijgt, moeten wij jouw zorgdossier nog 20 jaar bewaren. Daarna halen we je gegevens veilig weg.
 • Zorggroep De Opbouw moet de gegevens in jouw zorgdossier geheim houden.

Ben je niet tevreden?

Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw persoonsgegevens en privacy omgaan? Als je wil kan jouw begeleider je helpen.

Je kunt ook een mail met jouw klacht sturen naar datalekken@prinsenstichting.nl.

Als jouw klacht niet wordt opgelost, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dat is iemand die veel weet van persoonsgegevens en de wet die daarover gaat. De Functionaris Gegevensbescherming kan jou ook helpen en staat niet aan de kant van Zorggroep De Opbouw of aan jouw kant. We noemen dat “onpartijdig”.

De Functionaris Gegevensbescherming heeft het telefoonnummer 030 - 889 65 75.
Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming ook mailen: fg@lumengroup.nl.
De Functionaris Gegevensbescherming is ook bereikbaar via een beveiligde website.

Ben je dan nog niet tevreden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je kunt jouw begeleider vragen om te helpen als je een van de dingen wilt doen die hierboven staan.

Dit is de korte privacyverklaring voor cliënten (AVI-B1). Het volledige privacy statement staat hier