Wat is het?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat uit van het principe dat ‘denken, voelen en doen’ allemaal met elkaar verbonden zijn en dat wanneer één van deze aspecten verandert, de andere twee aspecten automatisch ook veranderen. Binnen Zodiak wordt op alle drie de aspecten gefocust afhankelijk van de hulpvraag. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn of haar leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt eerder angstig, somber of geïrriteerd.
Vaak start een behandeling met het opsporen van denkfouten en gaat de cliënt samen met de behandelaar onderzoeken of deze manier van denken wel klopt. Er wordt gewerkt met helpende gedachten en de cliënt wordt geleerd om anders tegen een probleem of situatie aan te kijken. Uit onderzoek is gebleken dat ‘doen’ echter het beste werkt. De behandeling zal zich dan ook voornamelijk richten op het gedrag van de cliënt. Vermijdingsgedrag wordt doorbroken en er worden beter passende gedragspatronen aangeleerd. Wanneer het ‘denken’ en het ‘doen’ is aangepakt, zal de cliënt merken dat het voelen automatisch mee verandert. Is dat niet het geval? Dan zijn er diverse interventies die inspelen op het gevoel.

Wanneer?

Alle behandeling worden afgestemd op de problemen van de cliënt. Het werken met CGT gebeurt gestructureerd volgens vaste protocollen. Er is een goede samenwerking tussen cliënt en therapeut en er wordt actief gewerkt met huiswerkopdrachten en oefeningen in de dagelijkse praktijk.

Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet voor verschillende soorten problematieken, zoals:

 • angstproblematiek
 • laag zelfbeeld
 • depressies
 • stress
 • paniekstoornissen
 • dwang
 • eetstoornissen
 • negatieve denkpatronen
 • specifieke fobieën
 • slaapproblemen
 • nachtmerries
 • vermijdingsgedrag

Voor wie?

Voor kinderen en (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Door wie?

Cognitieve gedragstherapie wordt gegeven door orthopedagogen(-generalist) of (GZ)-psychologen met een extra (basis)opleiding tot CGT-therapeut.

Zelfstandig Wonen

Wil je zelfstandig wonen, maar wil je daarbij wel kunnen terugvallen op ondersteuning? Dat begrijpen wij. En Prinsenstichting kan jou deze begeleiding bieden!

Zodiak Behandeling Psychologisch Autisme Coaching

Een kind met een verstandelijke beperking vraagt soms extra inspanning om bij de eigen familie op te groeien. Prinsenstichting kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG). Ook Thuisondersteuning is een mogelijkheid.

Cairostraat 100

Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.

Coyotestraat 7

Wil je zelfstandig wonen, maar kunnen terugvallen op ondersteuning? Bij Zelfstandig Wonen kan dit!

Kwadijkerpark 19A

Wonen met begeleiding biedt jou een passende combinatie van activiteit, rust en privacy.

Cornwallhof 7

Wonen met begeleiding en verzorging biedt jou een passende combinatie van activiteit, rust en privacy.

Cornwallhof 7

Je eigen leven leiden en toch kunnen rekenen op deskundige begeleiding. Dat is ‘Wonen met intensieve begeleiding’.

3 Luchtfoto Kwadijkerpark

Flex-wonen is deeltijdverblijf op maat. Hierdoor kun je zo lang mogelijk thuis wonen in je vertrouwde omgeving met je eigen familie om je heen.

Dienstverlening

Het hebben van werk of het volgen van dagbesteding geeft betekenis aan je dagelijkse leven.

Brainspotting is een therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades.

Imaginaire Rescripting (IR) is een behandelvorm die ingezet wordt om nare herinneringen te herschrijven.

IMH wordt ingezet bij diagnostiek en/of behandeling waarbij gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind.

Veelgestelde vragen

Bel onze zorgconsulent van Bureau Cliëntondersteuning via 088 513 23 60 (Wonen, Logeren en Deeltijdverblijf) of 088 513 23 61 (Dagbesteding en overige diensten) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Of gebruik het online aanmeldformulier om direct aan te melden.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning weten precies of dit voor jouw situatie de beste oplossing is. Bel gerust naar 088 513 23 61  of gebruik het contactformulier.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.