Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat uit van het principe dat ‘denken, voelen en doen’ met elkaar verbonden zijn en dat wanneer één van deze aspecten verandert, de andere twee aspecten automatisch ook veranderen.

Wat is het?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat uit van het principe dat ‘denken, voelen en doen’ allemaal met elkaar verbonden zijn en dat wanneer één van deze aspecten verandert, de andere twee aspecten automatisch ook veranderen. Binnen Zodiak wordt op alle drie de aspecten gefocust afhankelijk van de hulpvraag. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn of haar leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt eerder angstig, somber of geïrriteerd.
Vaak start een behandeling met het opsporen van denkfouten en gaat de cliënt samen met de behandelaar onderzoeken of deze manier van denken wel klopt. Er wordt gewerkt met helpende gedachten en de cliënt wordt geleerd om anders tegen een probleem of situatie aan te kijken. Uit onderzoek is gebleken dat ‘doen’ echter het beste werkt. De behandeling zal zich dan ook voornamelijk richten op het gedrag van de cliënt. Vermijdingsgedrag wordt doorbroken en er worden beter passende gedragspatronen aangeleerd. Wanneer het ‘denken’ en het ‘doen’ is aangepakt, zal de cliënt merken dat het voelen automatisch mee verandert. Is dat niet het geval? Dan zijn er diverse interventies die inspelen op het gevoel.

Wanneer?

Alle behandeling worden afgestemd op de problemen van de cliënt. Het werken met CGT gebeurt gestructureerd volgens vaste protocollen. Er is een goede samenwerking tussen cliënt en therapeut en er wordt actief gewerkt met huiswerkopdrachten en oefeningen in de dagelijkse praktijk.

Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet voor verschillende soorten problematieken, zoals:

 • angstproblematiek
 • laag zelfbeeld
 • depressies
 • stress
 • paniekstoornissen
 • dwang
 • eetstoornissen
 • negatieve denkpatronen
 • specifieke fobieën
 • slaapproblemen
 • nachtmerries
 • vermijdingsgedrag

Voor wie?

Voor kinderen en (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Door wie?

Cognitieve gedragstherapie wordt gegeven door orthopedagogen(-generalist) of (GZ)-psychologen met een extra (basis)opleiding tot CGT-therapeut.