Flex-wonen is deeltijdverblijf op maat. Hierdoor kun je zo lang mogelijk thuis wonen in je vertrouwde omgeving met je eigen familie om je heen. Dat is altijd de intentie. Soms sluit het beter aan dat je in deeltijd bij Prinsenstichting verblijft. Dit betekent dat je thuis woont en met regelmaat bij Prinsenstichting verblijft.

Voordelen

Deze vorm van flexibele zorg maakt het mogelijk om passende zorg te bieden aan mensen met een beperking en om gezinnen in staat te stellen een zo volwaardig mogelijk leven te leiden. Dit sluit aan bij de doelstelling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De voordelen voor jou zijn:

  • Je hebt meer keuzes voor een woonvorm die het beste bij jou past.
  • Door deels aan te haken bij bestaande teams/voorzieningen kan Prinsenstichting nog meer zorg op maat leveren.
  • Jouw netwerk blijft in regie, terwijl het wel wordt ontlast door deze vorm van wonen.
  • Doordat er minder druk op het netwerk staat, worden crisissituaties voorkomen.

Hoe werkt het?

Een casemanager bewaakt jouw zorgproces als je komt flexwonen. De casemanager legt de verbinding met familie en zorglocaties en zorgt ervoor dat Prinsenstichting als deskundig partner samen optrekt met jouw familie. Zo blijft het netwerk een rol spelen in jouw dagelijks leven.

Meer informatie

Folder

> Bekijk de folder Flex-wonen
> Vragenlijst intake logeren/flex-wonen (in Word om in te vullen)
> Profiel Casemanager Flex-wonen 

Verschenen in de media: