ERT is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun emoties op een passende manier te uiten en voor mensen die willen leren om met hun emoties om te gaan.

Emotieregulatie training is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun emoties op een passende manier te uiten en voor mensen die willen leren om met hun emoties om te gaan. Tijdens de training leer je emoties bij jezelf te herkennen, begrijpen, beheersen en deze op een andere manier te uiten. Het doel van de training is het aanleren van manieren om emoties te herkennen en te gebruiken, zonder erdoor overspoeld te worden. De training richt zich op het gebruiken van praktische vaardigheden, maar ook richt het zich op disfunctionele gedachten die samenhangen met de heftige emoties die iemand ervaart. 

Wanneer?

Emotieregulatie training wordt ingezet op het moment dat iemand onvoldoende grip heeft op zijn/haar eigen emoties en hulp kan gebruiken om de emoties meer onder controle te krijgen. Wanneer er onderliggende factoren zijn die de problematiek beïnvloeden, denk aan trauma of laag zelfbeeld, heeft het de voorkeur om naast/ in plaats van emotieregulatie training een andere behandeling in te zetten die gericht is op de onderliggende factoren.

Voor wie?

Voor alle cliënten met een licht verstandelijk beperking binnen Zodiak die moeite ervaren met het reguleren van emoties waarbij onderliggende factoren eerder behandeld zijn.

Door wie?

Bij Zodiak werken orthopedagogen(-generalist) en (GZ)-psychologen die deze training geven.