Bij Baanakker 15 wonen kinderen met een verstandelijke beperking. Na een rustperiode, bekijken we samen wie het kind is en wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

De kinderen die er wonen hebben vaak een complexe ondersteuningsvraag waardoor het niet mogelijk is om begeleiding te bieden binnen de thuissituatie of binnen het pleeg- of opvanggezin. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 6 en 14 jaar, maar er zijn mogelijkheden om langer te blijven wonen. Daarna stromen de kinderen door naar een andere groep. 

 

 

Ga naar

Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.