Op behandelcentrum Schar 1 wonen kinderen in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het kind is geheel afhankelijk van de regie die de begeleiding biedt. We leveren zorg op maat via een individueel dagprogramma. Naar mate het kind zich ontwikkelt, is doorstromen naar een lichtere zorgbehoefte mogelijk.

Bij behandelcentrum De Schar helpen wij jou te groeien naar een eigen leven op een plek die past bij wat jij kunt en wilt.

Ga naar

Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.