Onderzoek naar het effect van de mentoropleiding Gentle Teaching (GT) op spanningsvol gedrag, kwaliteit van leven en wederkerigheid bij cliënten.

Onderzoek naar de toepassing van Gentle Teaching in EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking.

Onderzoek naar knelpunten tijdens de afbouw van voorgeschreven antipsychotica. 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van een videobegeleidingstraject bij cliënten met probleemgedrag.

Onderzoek over het vroegtijdig signaleren van stress signalen.

Onderzoek naar het effect van Gentle Teaching video coaching (GTvc) op ervaren wederkerigheid en spanning door de cliënt en het aantal spanningsvolle interactiemomenten tussen cliënt en begeleiders.

Onderzoek ten behoeve van het verbeteren van palliatieve zorg.

Onderzoek naar het activiteitenaanbod op een ODC passend bij het functioneringsprofiel van kinderen met als doel de ontwikkeling nog verder te kunnen stimuleren.

Pijnmeting en believing bij volwassenen met downsyndroom en de relatie met cognitie.

Proefschrift over de besluitvorming rondom het levenseinde bij kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB).

Proefschrift over zelfverwondend gedrag bij het Cornelia de Lange syndroom en het belang van interdisciplinair kijken, analyseren en behandelen.