Onderzoek naar de toepassing van Gentle Teaching in EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over knelpunten en aanpassingen bij de toepassing van Gentle Teaching in EMDR (traumabehandeling) bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wie waren onderdeel van het onderzoeksteam? 

Simone Schipper, Nanda de Knegt (co-promotor), Marrie Bekker (promotor, RINO Amsterdam), Jos van Loon (promotor, Gent Universiteit emeritus), Liesbeth Mevissen (co-promotor, Praktijk voor Psychotrauma)

Wat zijn de belangrijke resultaten?

Informatie volgt. 

Wat gaat er met de resultaten gebeuren?

De aanbevelingen worden verwerkt in een onderzoeksopzet over de toepassing van Gentle Teaching in EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking.

Looptijd onderzoek

September 2019 t/m februari 2021.

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt