Onderzoek over het vroegtijdig signaleren van signalen van stress. 

Waar gaat dit onderzoek over?
Dit onderzoek gaat over vroegtijdige signalering van lichamelijke stress signalen bij cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met probleemgedrag. Inzicht en begrip kan helpen voor de inzet van interventies zoals de slimme sok van HUME.

Wie waren onderdeel van het onderzoeksteam? 

Nanda de Knegt (coördinator), Gerard Cialdella, Nienke Vrenegoor, Sylvia Huisman

Wat zijn de belangrijke resultaten?

Binnen Zorggroep De Opbouw is HUME bij 25 cliënten ingezet. In veel gevallen heeft de inzet van de HUME aantoonbaar bijgedragen aan de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van kwetsbare cliënten. De HUME herkent met 80% nauwkeurigheid spanning (en ontspanning) in mensen met een verstandelijke beperking.

Wat gaat er met de resultaten gebeuren?

Tussen april 2022 en juli 2023 is de implementatie beperkt ingezet bij Prinsenstichting. Er wordt overwogen om Fay bij Prinsenstichting vaker in te zetten voor de bewijskracht van interventies. 

Looptijd

Maart 2019 t/m april 2022.

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Meer weten?