Pijnmeting en believing bij volwassenen met downsyndroom en de relatie met cognitie.

Door wie is dit onderzoek uitgevoerd?

Door de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Dataverzameling vond plaats bij Prinsenstichting en andere zorginstellingen voor mensen met verstandelijke beperking. Daarnaast werd gebruikgemaakt van informatie uit wetenschappelijke artikelen.

Waar gaat dit onderzoek over?

Het doel was het verkrijgen van meer kennis over pijn bij downsyndroom en dan specifiek gedrag, communicatie, pijnlijke aandoeningen en cognitie.

Wat zijn de belangrijke resultaten?

Een literatuuroverzicht toonde aan dat mogelijk pijnlijke aandoeningen in botten en gewrichten voorkomen bij vele genetische syndromen met verstandelijke beperking. Over de pijnbeleving bij deze syndromen was destijds weinig bekend. Een systematisch literatuuroverzicht toonde 14 categorieën pijngedragingen bij mensen met een verstandelijke beperking. Volwassenen met downsyndroom (DS) waren even goed in staat als volwassenen  uit de algemene bevolking om met ogen dicht op de onderarm warm en koud te onderscheiden en om plastic haren te voelen. Volwassenen met DS met een lager intelligentieniveau waren minder goed in staat dan volwassenen uit de algemene bevolking om scherp van stomp te onderscheiden. Meer deelnemers met DS (50%) dan volwassenen uit de algemene bevolking (35%) hadden mogelijk pijnlijke lichamelijke aandoeningen. Echter, minder deelnemers met DS (58%) dan volwassenen uit de algemene bevolking (73%) rapporteerden pijn tijdens het testmoment. Van de deelnemers die pijn rapporteerden was de gemiddelde pijnscore hoger in de DS groep dan in volwassenen uit de algemene bevolking. Volwassenen met DS begrepen de gezichtenschaal (75%) beter dan de cijferschaal (43%) en bijna 80% begreep ten minste één van deze schalen. De helft begreep pictogrammen over type pijn (oa kloppend). Een online computerprogramma voor het aangeven van pijn werd ontwikkeld maar bleek te moeilijk voor volwassenen met Down syndroom om zonder hulp te gebruiken. Er is geen relatie aangetoond tussen cognitie en pijnbeleving. 

Wat is er met de resultaten gedaan?

Kennis is verspreid via o.a. kennispleingehandicaptenzorg.nl als basis voor vervolgonderzoek bij andere genetische syndromen met verstandelijke beperking door Nanda de Knegt en doorontwikkeling in Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking. 

Looptijd

Van 2012 t/m 2015.  

Meer weten?