Onderzoek naar de bruikbaarheid van een videobegeleidingstraject bij cliënten met probleemgedrag.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over de bruikbaarheid van een video begeleidingstraject bij cliënten met probleemgedrag waarbij multidisciplinair interventies ingezet en geëvalueerd worden. 

Wie waren onderdeel van het onderzoeksteam? 

Nanda de Knegt (coördinator), Gerard Cialdella (strategisch manager ZEMVB), Fatima Moktar en Mariska Hoogland (begeleiders Wonen), Anouk Grootveldt (begeleider Dagbesteding)

Wie werkten verder  aan dit onderzoek mee? 

Consulent Sensorische Integratie, begeleiders en gedragsdeskundigen.

Wat zijn de belangrijke resultaten?

De methodiek is uitgewerkt (vragenlijst, rapport format) en bij 5 casussen toegepast.

Wat gaat er met de resultaten gebeuren?

Het verschil met Video Interactie Begeleiding wordt momenteel onderzocht ter overweging voor toevoeging aan het behandelaanbod van Expertisecentrum Zodiak.

Looptijd

September 2018 t/m september 2019. 

Meer weten?

Lees meer op het kennisplein gehandicaptensector

Contact 

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Samenwerkingspartners

Vilans, Academische werkplaats EMB