Onderzoek naar het activiteitenaanbod op een ODC passend bij het functioneringsprofiel van kinderen met als doel de ontwikkeling verder te kunnen stimuleren.

Waar gaat dit onderzoek over?

Onderzoek naar het activiteitenaanbod op een ODC passend bij het functioneringsprofiel van kinderen met als doel de ontwikkeling nog verder te kunnen stimuleren.

Wie waren onderdeel van het onderzoeksteam? 

Cecile Blansjaar en Marieke ‘t Hart (projectleiders), Loes van Staveren (beleidsondersteuner), Nanda de Knegt (coördinator wetenschap).

Wie werkten verder aan dit onderzoek mee?

Behandelaren en regiebegeleiders in zowel de ontwikkeling als uitvoering van de interventie.

Wat zijn de belangrijke resultaten?

  • Het Ontwikkelprogramma wordt als voldoende bruikbaar ervaren.
  • Het programma leidt tot werkdrukverhoging, maar begeleiders ervaren dit niet als negatief.
  • Doelen zijn meer SMART geformuleerd en het dagprogramma meer op maat.

Wat gaat er met de resultaten gebeuren?

De instrumenten worden verder verfijnd en gedigitaliseerd. 

Looptijd

Juli 2021 t/m juli 2022. 

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Samenwerkingspartners

Amarant