Dit onderzoek gaat over het effect van Gentle Teaching video coaching (GTvc) op ervaren wederkerigheid en spanning door de cliënt en het aantal spanningsvolle interactiemomenten tussen cliënt en begeleiders.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over het effect van Gentle Teaching video coaching (GTvc) op ervaren wederkerigheid en spanning door de cliënt en het aantal spanningsvolle interactiemomenten tussen cliënt en begeleiders. De verwachting is dat dit wordt bereikt door betere GT vaardigheden bij begeleiders door trainingssessies.

Wie is onderdeel van het onderzoeksteam?   

Simone Schipper, Floris van den Kamer, Niels Rem, Debby Blokdijk, Nanda de Knegt (co-promotor), Marrie Bekker (promotor, RINO Amsterdam), Jos van Loon (promotor, Gent Universiteit emeritus), Liesbeth Mevissen (co-promotor, Praktijk voor Psychotrauma)

Wie werken verder aan dit onderzoek mee? 
Data wordt verzameld bij begeleiders en cliënten.

Looptijd

Januari 2022 t/m oktober 2023 

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Samenwerkingspartners

Mentech Innovation