Onderzoek ten behoeve van het verbeteren van palliatieve zorg. 

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over het verbeteren van palliatieve zorg: expertise, beleid, bewustwording (ook bij naasten) en handelingsbekwaamheid bij zorgprofessionals.

Wie waren onderdeel van het onderzoeksteam?

Nanda de Knegt (coördinator), Ina Bosma (consulent palliatieve zorg), Sanne Voogt (destijds gedragsdeskundige).

Wie werkten verder aan dit onderzoek mee? 

Een multidisciplinair team bestaande uit artsen VG, begeleiders, managers, et cetera.

Wat zijn de belangrijke resultaten? 

Zorgprofessionals zijn meer bekend met het intern beleid, voelen zich bekwamer en rapporteren meer kwaliteit van palliatieve zorg voor cliënten. Gemiddeld beoordelen zij de gereedschappen met een 7.2. Vertegenwoordigers beoordelen palliatieve zorg gemiddeld met 8.2. Producten zijn een team van zorgconsulenten, een beleidsdocument, een stroomschema en een evaluatierapport.

Wat gaat er met de resultaten gebeuren?

 ‘Samen Verder Kijken’ is een vervolgproject voor uitbreiding.

Looptijd

September 2020 t/m mei 2023.

Samenwerkingspartners

NIVEL, ZONH

Contact

Bij vragen over dit onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met Nanda de Knegt 

Meer weten?