Proefschrift With the Body in Mind door Sylvia Huisman. 

  • Proefschrift: With the Body in Mind (2017)
  • Onderzoeker: Sylvia Huisman
  • Onderwerp: Zelfverwondend gedrag bij het Cornelia de Lange syndroom en het belang van interdisciplinair kijken, analyseren en behandelen.
  • Bevindingen: Zelfverwondend gedrag (ZVG) komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking en nog vaker bij bepaalde genetische syndromen, zoals het Cornelia de Lange syndroom. Bij ZVG spelen genetische, lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren die het gedrag kunnen veroorzaken, uitlokken en onderhouden. Het vereist een interdisciplinaire aanpak om het gedrag te kunnen begrijpen, te behandelen en zo mogelijk te voorkomen.
  • Toepassing: De benadering wordt toegepast bij het CCE (boek Zelfverwonding), verspreid via scholingen, internationale congressen en is basis voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.