Wetenschappelijk onderzoek binnen Prinsenstichting draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag.  

Wetenschappelijk onderzoek binnen Prinsenstichting draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor cliënten.

Wetenschappelijke resultaten kunnen een positief effect hebben op cliënten, verwanten en zorgprofessionals.Het wetenschapsteam draagt zorg voor de uitvoering van onderzoekslijnen en het coördineren van projecten.

Bij Prinsenstichting wordt gewerkt met verschillende wetenschappelijke onderzoekslijnen.

Het wetenschapsteam werkt structureel en projectmatig samen met interne disciplines en externe samenwerkingspartners.