Bij Prinsenstichting wordt gewerkt met onderstaande onderzoekslijnen daar waar gaat om het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeken die geen onderdeel uitmaken van de onderzoekslijnen behoren tot de categorie ‘overige onderzoeken’.

Onderzoekslijn Gentle Teaching

Onderzoekslijn Genen, Gezondheid en Gedrag

Onderzoekslijn Palliatieve Zorg