Onderzoekslijn Genen, Gezondheid en Gedrag

Onderzoek

Multidisciplinair praktijkonderzoek in nauwe samenwerking met het Amsterdam Expertise Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, patiëntverenigingen en diverse afdelingen in het AmsterdamUMC.

De onderzoekers werken in nationale en internationale netwerken en zijn nauw betrokken bij richtlijnontwikkeling om (nieuwe) kennis beschikbaar te maken voor toepassing in de praktijk.

Deze onderzoekslijn is een vervolg op het proefschrift van Sylvia Huisman 'With the Body in Mind', over zelfverwondend gedrag bij het Cornelia de Lange syndroom. In deze onderzoekslijn wordt kennis vanuit de medische wetenschappen (genen, gezondheid) en gedragswetenschappen (ontwikkelingsprofiel, omgeving) verenigd om gedrag beter te kunnen begrijpen en te behandelen.
Hierin is kwaliteit van leven leidend en staat samenwerking met ouders centraal. Deze laatste thema’s sluiten aan bij het proefschrift Beslissen in Onzekerheid van Ilse Zaal-Schuller, over beslissen rond het levenseinde bij kinderen met (Z)EMB.

Onderzoeker

Sylvia Huisman

Opbrengsten

  • Combineren van medische en gedragswetenschappelijke inzichten voor het beter begrijpen en behandelen van complex gedrag.
  • Effectieve cliëntenzorg door het benutten van multidisciplinaire samenwerking en ervaringsdeskundigheid bij familie.
  • Stevige wetenschappelijke basis en netwerk van deskundigen binnen en buiten Prinsenstichting.