Onderzoekslijn Gentle Teaching

Onderzoek

Promotieonderzoek, begeleiding vanuit Vrije Universiteit.
Dit onderzoek heeft een directe relatie met de Gentle Teaching mentoropleiding, video-interactiebegeleiding en traumabehandeling.

Onderzoeker

Voor de onderzoekslijn Gentle Teaching is Simone Schipper aangesloten vanuit Team Wetenschap. 

Onderzoeksvraag

‘Welke aspecten zijn het meest werkzaam en hoe kunnen we deze nog effectiever inzetten en inbedden in onze trainingen?’

Doel

De onderzoekslijn heeft als doel om de toepassing van Gentle Teaching te concretiseren, te toetsen op effectiviteit en onderliggende mechanismen te verkennen (voor de inzet van scholing). Hiermee krijgen begeleiders en behandelaren handvatten om bewust aan de slag te gaan met de kernwaarden en om dit uit te kunnen leggen aan verwanten van cliënten.

Gewenste opbrengsten

  • Gentle Teaching als evidence-based methodiek, als basis voor een expertisecentrum en effectievere toepassing in de cliëntenzorg bij Prinsenstichting.
  • Het uitdragen van Gentle Teaching binnen Zorggroep De Opbouw.
  • Het uitdragen van Gentle Teaching bij andere zorgorganisaties.

Resultaten

Interviews met begeleiders tonen aan dat de Gentle Teaching mentoropleiding inspireert: er worden meer groepsactiviteiten georganiseerd voor verbondenheid bij cliënten. Om de meerwaarde van de Gentle Teaching mentoropleiding voor cliëntenzorg in verhouding tot de tijdsinvestering te onderbouwen binnen en buiten Prinsenstichting is de opleiding verbonden aan effectmeting.
Om de positieve effecten van Gentle Teaching in bredere zin te onderzoeken, is er een proefschrift opgesteld dat ook de meerwaarde voor casuïstiek en traumabehandeling bevat. Dit zal leiden tot aanbevelingen voor complexe cliëntenzorg, scholing, beleid en vervolgonderzoek.

In de media