Wetenschappelijk onderzoek binnen Prinsenstichting draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor cliënten.

Wij zetten wetenschap in ter bevordering van deskundigheid en voor het verder verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. Hiervoor ontwikkelen en/of implementeren we evidence-based methodieken. Ook doen we beschrijvend onderzoek voor meer inzicht.

Thema's

Vanuit onze visie richten we ons bij voorkeur op thema's met een breed draagvlak onder medewerkers, verwanten en waar mogelijk cliënten.

Onderzoekslijnen

We verdiepen onze expertise binnen verschillende wetenschappelijke onderzoekslijnen:

  1. Gentle Teaching
  2. Genen, Gezondheid en Gedrag
  3. Palliatieve Zorg

In een aantal gevallen verbinden we thema's en expertise tussen de onderzoekslijnen, zo versterken we de mogelijke opbrengst van wetenschap voor de praktijk.