Het wetenschapsteam bestaat uit: 

  • Sylvia Huisman - arts VG, leider onderzoekslijn, PhD 
  • Nanda de Knegt - coördinator Wetenschap, psycholoog, PhD 
  • Simone Schipper - GZ-psycholoog, promovenda
  • Arine Sneep - manager behandelcentrum Zodiak
  • Ilse Zaal - Schuller - arts VG, kaderarts Palliatieve Zorg, leider onderzoekslijn, PhD

Het wetenschapsteam draagt zorg voor:

  • Het coördineren van de uitvoering van onderzoekslijnen en overige projecten vanuit onze visie.
  • Het beoordelen van de kwaliteit en haalbaarheid van aangemelde projecten en het adviseren over deelname.
  • Het aanpakken van nieuwe vraagstukken vanuit de werkvloer uitgaande van het beleid van Prinsenstichting. 

Het wetenschapsteam maakt onderdeel uit van Zodiak, het behandelcentrum van Prinsenstichting.