Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verder ontwikkelen van expertise, onder andere op het gebied van complexe zorgvragen en Gentle Teaching.

 

Cliënten en verwanten

Wetenschap biedt een systematische werkwijze om knelpunten op te lossen en vanuit aangetoonde effectiviteit onderbouwde keuzes te maken voor zorgaanbod dat cliënten direct ten goede komt.

Onderzoekers zijn gebonden aan medisch-ethische wetgeving die cliënten en overige betrokkenen beschermen.   

Zorgmedewerkers

Wetenschap heeft een positief effect op cliëntenzorg doordat behandelaren kunnen kiezen voor evidence-based methoden eventueel in combinatie met (projectmatige) multidisciplinaire samenwerking. Het primair proces speelt een belangrijke rol in zowel het signaleren van knelpunten naar onderzoekers als het implementeren van interventies. Binnen haalbare grenzen van tijdsinvestering is er dus een noodzakelijke wisselwerking tussen praktijk en onderzoek om te weten te komen wat het beste werkt.

Scholing en training

Wetenschap heeft een positief effect op deskundige cliëntenzorg. Onderzoeksresultaten tonen behoeften of tekorten aan kennis aan. Op basis van deze resultaten dragen we zorg voor een passend scholingsaanbod voor zorgmedewerkers.