Het wetenschapsteam werkt structureel en projectmatig samen met interne disciplines en externe samenwerkingspartners.

Op het gebied van onder andere kindergeneeskunde, genetica, palliatieve zorg, ZEMVB, PROSA, waardengedreven zorg en gedragsproblematiek wordt vaak samengewerkt met het Amsterdam UMC.   

Cliënten opgeleid tot ervaringsdeskundigen worden waar mogelijk ingezet als adviseurs, bijvoorbeeld over behoeften, communicatie en implementatie.