Imaginaire Rescripting (IR) is een behandelvorm die ingezet wordt om nare herinneringen te herschrijven. 

Wat is het?

Imaginaire Rescripting (IR) is een behandelvorm waarbij je samen met de therapeut een deel van een nare herinnering oproept en ga je de gedachten, gevoelens en het gedrag die je hebt bij deze (nare) gebeurtenis herschrijven. Deze nare gebeurtenis uit het verleden ligt opgeslagen in ons geheugen waardoor we klachten (kunnen) krijgen. Tijdens IR wordt een nare of traumatische gebeurtenis opgehaald uit het geheugen en wordt in de verbeelding het verloop van de gebeurtenis in een meer gewenste richting veranderd. Deze herinnering oproepen doe je door te verbeelden alsof je weer opnieuw in deze situatie bent, de therapeut helpt je hierbij om het je voor te stellen, en gaat je ook helpen met het anders gaan interpreteren van de nare gebeurtenis.

Door deze behandeling krijg je een (positievere) kijk op een negatief beeld die nieuwe gevoelens geven waardoor de verwerking van trauma’s of het rouwen op gang komt.

Wanneer IR?

IR wordt gebruikt als behandeling voor angst en trauma’s of andere nare gebeurtenissen die een grote impact hebben op het dagelijks leven, zoals je zelfbeeld. De ervaringen met IR van de afgelopen jaren hebben laten zien dat deze behandelmethode bij meer psychische klachten een effectieve therapie kan zijn, bijvoorbeeld bij depressies, OCD, nachtmerries, psychosen, eetstoornissen en specifieke fobieën.

Voor wie?

Voor kinderen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking die iets naars hebben meegemaakt in hun leven en daar nog klachten van ondervinden. Deze behandeling kan ook onderdeel zijn van een andere behandeling zoals CGT, EMDR of schematherapie. In dit laatste geval duurt de behandeling langer vanwege de complexiteit van de klachten.  

Door wie?

Deze behandeling wordt gegeven door psychologen en orthopedagogen met een opleiding in de cognitieve gedragstherapie (CGT) en kennis hebben van het IR-protocol, daarnaast heeft deze behandelaar kennis van de impact van angst en trauma op het functioneren.