IMH wordt ingezet bij diagnostiek en/of behandeling als gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind.

Wat is Infant Mental Health (IMH)?

Infant Metal Health (IMH) - diagnostiek en behandeling - wordt ingezet als gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind. Infant Mental Health (IMH) is een groeiend, multidisciplinair vakgebied dat zich richt op kinderen van -9 maanden tot en met 5 jaar en 11 maanden en hun ouders of verzorgers (hierna te lezen als ouders).

Een jong kind ontwikkelt zich snel. Binnen de IMH is de visie dat een kind zich niet kan ontwikkelen, zonder in interactie te zijn met zijn/haar omgeving. Binnen die omgeving wordt de basis gelegd voor het toekomstig functioneren op onder andere lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. De relatie tussen ouder en kind – en mogelijke verstoringen daarin – staat dan ook centraal. Hoe meer stilgestaan wordt bij de interactie tussen ouder en kind, hoe meer eventuele verstoringen daarin zichtbaar worden en daar alertheid op kan komen/verwerking van kan plaatsvinden.

Bij een IMH-behandeling stapt de IMH-specialist open een gezin in en pakt aan wat nodig is op een manier die passend is bij het gezin en de problematiek. Het gaat om hulp op maat, er is geen standaard protocol of werkwijze. De hulp kan er daarom in ieder gezin anders uitzien en kan worden vormgegeven middels gesprekken, observaties, testen, vragenlijsten, videoreflecties en/of traumabehandeling. 

Wanneer IMH?

Als gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind kan er vanuit IMH diagnostiek en/of behandeling geboden worden. Die problemen zijn mogelijk herleidbaar tot de zwangerschap en eerste levensjaren. Binnen de IMH worden problemen bekeken vanuit een breed perspectief, waarbij oog is voor meer dan alleen de problematiek, maar vooral gekeken wordt naar de context van die problematiek. De context bestaat uit ouders met hun eigen voorgeschiedenis, een nare gebeurtenis of zware zwangerschap/geboorte, kwetsbaarheid van het kind en/of andere aspecten van invloed op die context. Problemen die aangepakt kunnen worden zijn bijvoorbeeld moeilijkheden met huilen, eten, slapen en gedrag, spel en contact. Deze zullen vanuit de relatie/interactie tussen ouder en kind worden bekeken. Ook wanneer het jonge kind zich anders ontwikkelt of er traumatische ervaringen bij ouder en/of kind hebben gespeeld kan IMH-zorg uitkomst bieden.

Voor wie?

Voor kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten die tegen een diversiteit aan problematiek aanlopen. De doelgroep betreft met name kinderen van -9 maanden t/m 5 jaar en/of hun ouders/verwanten.

Door wie?

Deze behandeling wordt gegeven door IMH-specialisten. Dit zijn psychologen of orthopedagogen die geschoold zijn in de principes van Infant Mental Health. Binnen Zodiak is er een IMH-team dat diagnostiek en behandeling biedt.