IOG is een vorm van hulpverlening die gericht is op gezinnen met opvoedings- en gedragsproblemen.

Wat is het?

IOG staat voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. IOG is een vorm van hulpverlening die gericht is op gezinnen met opvoedings- en gedragsproblemen. Het doel van IOG is om het functioneren van het gezin te verbeteren en de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken. Bij IOG wordt er intensief samengewerkt met het gezin om specifieke problemen aan te pakken. De IOG’ers komen bij het gezin thuis om de situatie te observeren en te analyseren. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld dat is afgestemd op de specifieke behoeften van het gezin. De behandeling bestaat uit verschillende interventies, zoals gezinsgesprekken en het aanleren van communicatie- en opvoedingsvaardigheden. Het doel is om de ouders te ondersteunen bij het begrijpen en omgaan met het gedrag van hun kinderen, zodat de gezinsdynamiek verbetert en er een positieve verandering kan plaatsvinden. De intensieve betrokkenheid van hulpverleners bij het gezin maakt IOG onderscheidend. De hulpverleners werken nauw samen met de ouders en bieden intensieve begeleiding en ondersteuning gedurende een bepaalde periode. Deze aanpak heeft als doel om de gezinsomgeving te versterken en de kans op terugval te verminderen.

Wanneer IOG?

Het hebben van een verstandelijke beperking, of dit nu bij ouder of het kind is, gaat gepaard met moeilijkheden in de opvoeding. IOG kan gezinnen dan helpen elkaar beter te begrijpen en ouders de juiste vaardigheden aanleren. Daarmee zet IOG ouders in hun kracht zodat zij de opvoeding weer zelfstandig kunnen oppakken.

Voor wie?

Voor gezinnen waarbij opvoedproblematiek een rol speelt en er bij één of meer van de gezinsleden sprake is van een verstandelijke beperking.

Door wie?

Door IOG-behandelaren. Dit zijn hbo-opgeleide zorgprofessionals.