Seksuologische behandeling en counseling voor mensen met een verstandelijke beperking en hun opvoed- en/of begeleidingsomgeving op het gebied van seksuele gezondheid, seksualiteit, seksuele problematiek, seksuele- en genderdiversiteit.

Wat is het? 

Seksuologische behandeling en counseling voor mensen met een verstandelijke beperking en hun opvoed- en/of begeleidingsomgeving op het gebied van seksuele gezondheid, seksualiteit, seksuele problematiek, seksuele- en genderdiversiteit. Ook wordt relatietherapie geboden die zich richt op het verminderen van conflicten en communicatieproblemen binnen een relatie. Soms kan relatietherapie ook inzicht geven in het al dan niet voortzetten van de relatie.

Wanneer?

Bij vragen rondom seksuele gezondheid, bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en handelingsverlegenheid rondom het bespreekbaar maken van de seksuele gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking.

Voor wie?

Voor iedereen die tegen vragen loopt omtrent seksuele gezondheid, seksuele- en genderdiversiteit in combinatie met een verstandelijke beperking voor zowel cliënten, hulpverleners als verwanten.

Door wie?

Orthopedagogen en psychologen die opgeleid zijn tot seksuoloog en/of consulent seksuele gezondheid geven seksuologische behandeling en advies.