Wat is het?

FloorPlay is een behandelmethode waarbij interactie tussen kind en ouder* centraal staat en de basis vormt voor ontwikkeling en gedragsverandering. FloorPlay helpt jou als ouder om plezierig contact met je kind te krijgen. Het is een behandelmethode om stapsgewijs de ontwikkeling (emotionele, sociale, cognitieve en communicatieve) te stimuleren. FloorPlay helpt je het gedrag van je kind beter te begrijpen en makkelijker bij je kind aan te sluiten. Meestal vindt het plaats in de thuissituatie in wekelijkse sessies van 45 minuten met ouder, kind en FloorPlay-specialist. Ouders worden gecoacht om spelenderwijs interactie met je kind aan te gaan. Daarnaast oefenen ouders zelf in dagelijkse situaties met hun kind.

Vanuit een positieve insteek worden zes mijlpalen onderscheiden in de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Deze dienen als uitgangspunt voor observatie en als doelen voor de behandeling. Elke fase vraagt een andere interactie tussen ouder en kind. Met behulp van FloorPlay wordt gewerkt om de mijlpaal waar het kind in zit te versterken, zodat er een stap gemaakt kan worden naar de volgende mijlpaal. Zo worden er spelenderwijs stappen gemaakt in de ontwikkeling. Het zijn geen losse tips en adviezen of het aanleren van vaardigheden, maar voorwaarden scheppen, zodat het kind ontwikkelingsstappen kan maken.
De ouder volgt het kind in het spel en probeert op een speelse manier een reactie bij een kind uit te lokken. De speelse interventies kunnen in spelsessies en in allerlei dagelijkse situaties worden toegepast, zoals bij het aankleden, tandenpoetsen of eten. Zo kun je op een natuurlijke manier aan de ontwikkeling van een kind werken. Plezier staat centraal, want dit is de motor voor groei bij een kind.

Wanneer?

Hulpvragen voor FloorPlay kunnen liggen op het emotionele, sociale, cognitieve en communicatieve vlak, waarbij het vooral gaat om het stimuleren van de ontwikkeling en interactie.

Voor wie?

Jonge kinderen (0-7 jaar) die speciale aandacht nodig hebben vanwege een ontwikkelingsbeperking. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verstandelijke beperking, taalproblemen en/of autisme.

Door wie?

Deze behandeling wordt gegeven door een FloorPlay-specialist. Een FloorPlay-begeleider kan zo nodig ondersteunen.

 

* overal waar ouder staat kan ook begeleider/verzorger gelezen worden

Zelfstandig Wonen

Wil je zelfstandig wonen, maar wil je daarbij wel kunnen terugvallen op ondersteuning? Dat begrijpen wij. En Prinsenstichting kan jou deze begeleiding bieden!

Zodiak Behandeling Psychologisch Autisme Coaching

Een kind met een verstandelijke beperking vraagt soms extra inspanning om bij de eigen familie op te groeien. Prinsenstichting kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG). Ook Thuisondersteuning is een mogelijkheid.

Cairostraat 100

Als thuis wonen bij je ouders niet meer gaat, zijn er verschillende woningen voor kinderen en jongeren.

Coyotestraat 7

Wil je zelfstandig wonen, maar kunnen terugvallen op ondersteuning? Bij Zelfstandig Wonen kan dit!

Kwadijkerpark 19A

Wonen met begeleiding biedt jou een passende combinatie van activiteit, rust en privacy.

Cornwallhof 7

Wonen met begeleiding en verzorging biedt jou een passende combinatie van activiteit, rust en privacy.

Cornwallhof 7

Je eigen leven leiden en toch kunnen rekenen op deskundige begeleiding. Dat is ‘Wonen met intensieve begeleiding’.

3 Luchtfoto Kwadijkerpark

Flex-wonen is deeltijdverblijf op maat. Hierdoor kun je zo lang mogelijk thuis wonen in je vertrouwde omgeving met je eigen familie om je heen.

Dienstverlening

Het hebben van werk of het volgen van dagbesteding geeft betekenis aan je dagelijkse leven.

Brainspotting is een therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades.

Imaginaire Rescripting (IR) is een behandelvorm die ingezet wordt om nare herinneringen te herschrijven.

IMH wordt ingezet bij diagnostiek en/of behandeling waarbij gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind.

Veelgestelde vragen

Bel onze zorgconsulent van Bureau Cliëntondersteuning via 088 513 23 60 (Wonen, Logeren en Deeltijdverblijf) of 088 513 23 61 (Dagbesteding en overige diensten) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Of gebruik het online aanmeldformulier om direct aan te melden.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning weten precies of dit voor jouw situatie de beste oplossing is. Bel gerust naar 088 513 23 61  of gebruik het contactformulier.

Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke ondersteuning thuis mogelijk is. Bel gerust naar 088 513 23 61 of gebruik het contactformulier.