FloorPlay is een behandelmethode waarbij interactie tussen kind en ouder centraal staat en de basis vormt voor ontwikkeling en gedragsverandering.

Wat is het?

FloorPlay is een behandelmethode waarbij interactie tussen kind en ouder* centraal staat en de basis vormt voor ontwikkeling en gedragsverandering. FloorPlay helpt jou als ouder om plezierig contact met je kind te krijgen. Het is een behandelmethode om stapsgewijs de ontwikkeling (emotionele, sociale, cognitieve en communicatieve) te stimuleren. FloorPlay helpt je het gedrag van je kind beter te begrijpen en makkelijker bij je kind aan te sluiten. Meestal vindt het plaats in de thuissituatie in wekelijkse sessies van 45 minuten met ouder, kind en FloorPlay-specialist. Ouders worden gecoacht om spelenderwijs interactie met je kind aan te gaan. Daarnaast oefenen ouders zelf in dagelijkse situaties met hun kind.

Vanuit een positieve insteek worden zes mijlpalen onderscheiden in de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Deze dienen als uitgangspunt voor observatie en als doelen voor de behandeling. Elke fase vraagt een andere interactie tussen ouder en kind. Met behulp van FloorPlay wordt gewerkt om de mijlpaal waar het kind in zit te versterken, zodat er een stap gemaakt kan worden naar de volgende mijlpaal. Zo worden er spelenderwijs stappen gemaakt in de ontwikkeling. Het zijn geen losse tips en adviezen of het aanleren van vaardigheden, maar voorwaarden scheppen, zodat het kind ontwikkelingsstappen kan maken.
De ouder volgt het kind in het spel en probeert op een speelse manier een reactie bij een kind uit te lokken. De speelse interventies kunnen in spelsessies en in allerlei dagelijkse situaties worden toegepast, zoals bij het aankleden, tandenpoetsen of eten. Zo kun je op een natuurlijke manier aan de ontwikkeling van een kind werken. Plezier staat centraal, want dit is de motor voor groei bij een kind.

Wanneer?

Hulpvragen voor FloorPlay kunnen liggen op het emotionele, sociale, cognitieve en communicatieve vlak, waarbij het vooral gaat om het stimuleren van de ontwikkeling en interactie.

Voor wie?

Jonge kinderen (0-7 jaar) die speciale aandacht nodig hebben vanwege een ontwikkelingsbeperking. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verstandelijke beperking, taalproblemen en/of autisme.

Door wie?

Deze behandeling wordt gegeven door een FloorPlay-specialist. Een FloorPlay-begeleider kan zo nodig ondersteunen.

 

overal waar ouder staat kan ook begeleider/verzorger gelezen worden